21-11-2018 - 05:15

Kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Nhân kỷ niêm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) thực hiện đạo lý “Tôn Sư trọng đạo”. Đảng ủy, chính quyền đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao thưởng cho các đồng chí cán bộ, giáo viên đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.

 

 

 

 

 

 

 

Và những đồng chí cán cán bộ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đại phương, trong những năm con em địa phương luôn xếp nhất nhì của huyện về thành tích mà các em đậu vào các trường Đại hoc, cao đẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học 2017 - 2018 có 02 em đạt học sinh giỏi Quốc gia và nhiều em đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện. Nhiều đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp huyện