19-06-2019 - 09:42

Hội thi báo cáo viên giỏi huyện năm 2019

Hội thi báo cáo viên giỏi huyện năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 61 - KH/BTGTU, ngày 12/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện năm 2019. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, đồng chí Phan Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã tham dự hội thi báo cáo viên giỏi tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tham dự hội thi có 11 đồng chí đến từ các đơn vị trong toàn huyện, nhằm giao lưu học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn.

 

 

 

 

 

 

Qua hội thi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đưa các nội dung đi vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.