Kết quả XD NTM

Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

17-05-2019
Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ
Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới

Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới

17-01-2019
Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

Đức Thanh: Xây dựng NTM - Nhân dân là chủ thể

17-04-2017
Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm trong công cuộc xây dựng NTM, xã Đức Thanh đã xem trận địa của xã là thôn xóm. Đức Thanh đã huy động cán bộ công chức cấp xã cùng tham gia lao động, phóng tuyến hành lang giao thông, chỉnh trang khu dân cư. Từ đó đã...
1