09-10-2017 - 03:56

“Khu B Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Thái Yên

“Khu B Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Thái Yên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng lán xưởng diện tích mở rộng”

     Năm 2002 được sự quan tâm của UBND Tỉnh cho quy hoạch và đầu tư xây dựng cụm TTCN tập trung với diện tích 5,5 ha theo quyết định số 1912/QĐ - CN ngày 13/9/2002. Nằm ở vị trí hết sức thuận lợi chỉ cách Quốc lộ 8A 500 m, gần Sông Nhà Lê. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 3,3 ha diện tích này đã được lấp đầy, các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất đi vào hoạt động có hiệu quả.

(Khu vưc A đã được lập đầy)

     Tháng 8 năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm TTCN giai đoạn 2, với diện tích 2,2(ha) nằm trong 5,5(ha) đã quy hoạch. Đến nay kết cấu hạ tầng 5,5(ha) đã được xây dựng khang trang, các Doanh nghiệp, hộ sản xuất đã thuê hết mặt bằng và đầu tư xây dựng lán, xưởng, cửa hàng để sản xuất, kinh doanh hàng mộc.

(Tuyến đường nội cụm mỏ rộng)

     Qua sự phát triển của các hộ, các doanh nghiệp và nhu cầu cần mở rộng lán xưởng đến ngày 21 tháng 9 năm 2012 UBND Tỉnh phê duyệt mở rộng cụm TTCN Thái Yên 15,25 ha theo quyết định 2745 - QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư do công ty IDI làm chủ đầu tư xây dựng và khai thác đến nay đã thi công khu B với diện tích 11,8 ha đã có hộ DN đăng ký thuê đất.

             (Khu vực làn xưởng tại khu vực B đang từng bước hoàn thành)

Đến tháng 6 năm 2017 công ty IDI cơ bản hoàn thành mặt bằng để bàn giao cho 42 hộ có nhu cầu thuê đất xây dựng lán xưởng, đi vào sản xuất. Hiện các hộ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng lán xưởng, cửa hàng để đưa vào buôn bán.

Võ Khắc Thái