17-05-2019 - 02:56

Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 của trung ương và của tỉnh, sáng ngày 17/5, Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh tổ chức kiểm ra, thẩm định các mô hình, sản phẩm, dịch vụ điểm OCOP năm 2019 của Huyện Đức Thọ

Kiểm tra sản phẩm Dầu lạc tại công ty TTHH Thống Tuấn ( Thị trấn Đức Thọ)

Sản phẩm bánh gai của Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nho ( xã Đức Yên )

Đây là những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Đức Thọ đã có thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, đến nay, việc phát triển các sản phẩm theo chuỗi, gia tăng giá trị trên từng sản phẩm còn hạn chế; mẫu mã bao bì chưa bắt mắt, thị trường tiêu thụ không ổn định;

Sản phẩm Mộc của Công ty TTHH TNHH đồ gỗ Lê Hoàng Bình ( Thái yên )

Tại buổi kiểm tra, làm việc với đoàn công tác, các chủ mô hình, công ty nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Chương trình OCOP, đồng thời bày tỏ mong muốn được hướng dẫn, hỗ trợ về xây dựng, quảng bá thương hiệu, qui trình sản xuất, đưa các sản phẩm tham gia vào Chương trình OCOP điểm của tỉnh, của trung ương.

Ngọc Luyến