25-04-2019 - 10:57

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chúng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mộc Thái Yên”

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chúng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mộc Thái Yên”

Được sự giúp đỡ của UBND tinh, Sở Khoa học công nghệ và UBND huyện Đức  Thọ.  Qua quá trình  xây dựng hồ sơ, đăng  ký thương hiệu,  nhãn hiệu tập thể “Mộc Thái  Yên”

Sáng ngày  20  tháng 4 năm 2019 cụ sở hữu  trì tuệ phối hợp với sở Khoa học công nghệ tổ chức lễ công bố Quyết  định và trao Giấy chúng  nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mộc Thái Yên”

 

 

 

 

 

 

 

Trao giấy chúng nhận cho  các hộ cá thể