Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Giáo dục truyền thông kỹ năng phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em, phòng chống bão lực học đường, chăm sóc  sức khẻo  vị thành niên, phòng chống đuối nước

Giáo dục truyền thông kỹ năng phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em, phòng chống bão lực học đường, chăm sóc sức khẻo vị thành niên, phòng chống đuối nước

22-05-2019
Giáo dục truyền thông kỹ năng phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em, phòng chống bão lực học đường, chăm sóc sức khẻo vị thành niên, phòng chống đuối nước
Tọa đàm gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Tọa đàm gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

16-10-2017
“Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thái Yên tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam”
1