Nông thôn mới

 Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

07-06-2019
Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Đẩy nhanh hoàn thành Tiêu chí số 6 Co sở vật chất văn hóa

Đẩy nhanh hoàn thành Tiêu chí số 6 Co sở vật chất văn hóa

05-06-2019
Tu sửa nâng cấp sân vận động xã
Hội Phụ Nữ xã Thái Yên xây dựng vườn mẫu

Hội Phụ Nữ xã Thái Yên xây dựng vườn mẫu

02-06-2019
Hội Phụ Nữ xã Thái Yên xây dựng vườn mẫu hộ Nguyễn Thị Mỹ Dinh - thôn Bình Tân
Giải pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn

Giải pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn

18-05-2019
in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn Giải pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn
Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ

17-05-2019
Kiểm tra các sản phẩm OCOP tại Đức Thọ
Sẽ có bước đột phá tín dụng tam nông

Sẽ có bước đột phá tín dụng tam nông

08-05-2019
Việc nâng hạn mức cho vay sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

06-05-2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020

24-04-2019
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
1 2 3