Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đầu tư, khai thác hạ tầng CCN Thái Yên