16-10-2017 - 03:49

Tọa đàm gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

“Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thái Yên tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam”

     Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp, các hộc sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Thái Yên nói riêng, nhằm động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Góp phần vào thành công việc chung tay xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Thái Yên. Chiều ngày 13/10/2017 “Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thái Yên tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam” Nhằm động viên khích lệ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, xin ý kiến góp ý về thành lập Hiệp hội làng nghề và xây dựng Thương hiệu làng Mộc Thái Yên.

 

                                                                                 Võ Khắc Thái