Thông tin tuyên truyền

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 6/2019

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 6/2019

07-06-2019
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 6/2019
NGHỊ ĐỊNH 42/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

NGHỊ ĐỊNH 42/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

01-06-2019
NGHỊ ĐỊNH 42/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

28-05-2019
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

01-04-2019
Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019

Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019

05-03-2019
Tổng hợp các văn bản của Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực trong tháng 03/2019
Nghị định 09/2019/NĐ-CP: Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP: Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

22-02-2019
Nghị định 09/2019/NĐ-CP: Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định 45/2018/QĐ-TTg: Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg: Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

29-11-2018
Quyết định 45/2018/QĐ-TTg: Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định 153/2018/NĐ-CP: Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Nghị định 153/2018/NĐ-CP: Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

15-11-2018
Nghị định 153/2018/NĐ-CP: Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021
1 2